Vasil 3/2016 odčervený, očkovaný,kastrovaný, dočaska .ŽIDOVICE tel.606 786070."