Lucky odč.kastrovaná doč.Pardubice tel. 603 222 584