Virt.adopce Šárka Drvotová,Dorotea 4/17 odče kastrovaná, očkovan