Hanuš-asi-10.7.2015 odčervený, očkovaný, kastrovaný