Danaé 5/2013 očevená, očkovaná, kastrovaná, virt.adoprtovaná pí.Alenou Fejklovou...děkujeme...