Jdi na obsah Jdi na menu
 


Postup při oznámení týrání zvířete

6. 12. 2014

Pomoci týranému zvířeti je třeba co nejrychleji. Nestačí se obrátit na ochránce zvířat a víc se o to nestarat. Spolky na ochranu zvířat nejsou státním orgánem, mají tedy stejné pravomoci jako všichni občané. Ale můžete se s nimi poradit na vhodném postupu a zvířete se po odebrání majiteli případně ujmout.

V případu kritického ohrožení zranění, či zabití zvířete, neváhejte zasáhnout tzv. v zájmu zabránění trestného činu týrání zvířat podle § 302 Tr. Zákoníku.
V případu týrání zvířat se hodnota zvířete neposuzuje. Ta se posuzuje pouze u krádeže případně poškození či zničení (protože zvíře je bráno jako věc), to znamená, že by muselo být zabito tak, aby netrpělo. Pokud zvíře trpělo, tak bylo týráno a je úplně jedno, jestli se jednalo o zvíře drahé či obyčejnou šedou myšku. Policie je povinna to řádně vyšetřit a případně zaplatit znalecký posudek! Pokud by se tomu bránila, pak se obraťte na dozorujícího Státního zástupce.

Jestliže nehrozí okamžité ohrožení zvířete je třeba postupovat zákonnou cestou:

1/ Zjistit přesnou adresu místa, kde je zvíře týráno a pokud možno jméno majitele zvířete, není-li totožný s tím, který zvíře týrá, tedy i jméno reálného pachatele, v ideálním případě událost vyfotografovat.

2/ Oznámit svou stížnost stručným popisem události, uvést datum, čas a místo události, podepsat se a zhotovit aspoň 4 kopie oznámení.

3/ S tímto písemným oznámením se obrátit nejlépe osobně či doporučenou zásilkou na příslušný Městský či Místní úřad, na Městskou policii, příslušnou Městskou či Krajskou veterinární správu a na příslušné oddělení místní Policie ČR.

4/ Nechat si na vlastní kopii potvrdit datum převzetí oznámení či uschovat poštovní ústřižek.

5/ Ideální je zároveň poslat či předat zprávu do novin eventuelně do TV.

Úřady státní správy a samosprávy jsou ze zákona povinny odpovědět do 30 dní, příslušné veterinární správy jsou ze zákona povinny případ zkontrolovat a potvrdí-li se, že se jedná o přestupek podle zákona na ochranu zvířat proti týrání stanovit pokutu, jedná-li se o trestný čin podle § 302 a § 303 Trestního zákoníku, podat trestní oznámení na příslušné Státní zastupitelství. Městské či Místní úřady jsou povinny na návrh Veterinární správy udělit pokutu eventuelně zvíře odebrat a umístit do útulku.
Městská policie provádí odebrání zvířete za asistence příslušného úředníka MěÚ. Náklady za výkon úřední moci, náklady za eventuelní léčení zvířete, jakož i za jeho pobyt v útulku, nese majitel zvířete, neboť je ze zákona, jako jeho vlastník, za ně odpovědný.
Policie ČR je ze zákona povinna kontrolovat dodržování zákonů, tedy i Zákona ČNR č. 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů včetně schválených změn.

Je prokázáno, že v těchto případech nejvíc pomůže zveřejnění v novinách a v televizi. Ideálními médii jsou pro tyto účely: MF-Dnes, Týden, Zemské noviny, Blesk, Reflex, Právo, Metro, Ring a TV-NOVA. Adresy redakcí jsou uvedeny ve Zlatých stránkách a TV NOVA uvádí svou “horkou linku” ve večerních zprávách.

Potřebujete-li poradit s textem svého oznámení, obraťte se na Právní poradnu , kde uvádíme kontakt na paní JUDr. Danu Pluhařovou, která nabízí bezplatnou právní pomoc majitelům týraných či zabitých zvířátek. Mimoto se můžete obrátit také na níže uvedené subjekty:
Institut Nadace na ochranu zvířat, tel.: 222 135 460, e-mail: nadace@ochranazvirat.cz
První společnost za práva koček o.s. Na Bluku 431, 252 28 Černošice, tel. zázn. fax: 257 923 106, mobil 737 601 008, e-mail: info@kockaapravo.cz o.s. Svoboda zvířat - Infocentrum SZ Mozartova ulici 6/1976 Praha 2 tel. 777 835 651, e-mail: infocentrum@svobodazvirat.cz